Thursday - 13/04/2023 06:36

PROCEDURES FOR IMPORTING ANIMAL FEED, PLANT Quarantine

Procedures for importing animal feeds need to be carried out: Plant quarantine and quality control of animal feed. There are many products such as: Grass, straw…

Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi cần phải tiến hành: Kiểm dịch thực vật và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi. Có rất nhiều sản phẩm như: Cỏ, rơm…

tintuc08

Kiểm dịch thực vật hàng nhập khẩu:

Loại này là những mặt hàng có nguồn gốc thực vật thông thường được quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT. Quý vị có thể tra thông tin trong phụ lục đính kèm phía dưới để biết những mặt hàng nào cần kiểm dịch thực vật.

Văn bản pháp luật liên quan:

Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014

Thông tư 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2017

Quy trình kiểm dịch thực vật nhập khẩu:

Bước 1. Khai báo hồ sơ trên trang một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn

Hướng dẫn khai báo trên trang một cửa vui lòng xem theo link (click xem chi tiết)

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ xin kiểm dịch, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi

Hồ sơ kiểm dịch gồm những chứng từ sau:

Bộ hồ sơ nhập khẩu ( hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại, packing list, vận đơn)

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (in ra từ trang khai báo trên một cửa quốc gia)

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (phytosanitary certificate – bản gốc)

Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (nếu có; chính hoặc bản sao)

Tờ khai nhập khẩu ( không cần thiết trong bộ hồ sơ, nhưng chuẩn bị trước thì càng tốt, để sau này đi mở tờ khai hải quan càng tốt)

Tiêu chuẩn cơ sở: Đây là bản công bố do doanh nghiệp công bố về chất lượng, an toàn vệ sinh, bao bì của sản phẩm.

Bước 3. Nộp bộ hồ sơ giấy tại Chi cục kiểm dịch thực vật

Khi đã có bộ chứng từ kể trên thì có hai hình thức: một là, mang hồ sơ trực tiếp lên trên Chi cục kiểm dịch để nộp trực tiếp; hai là, gửi bằng đường bưu điện về Chi cục kiểm dịch thực vật.

Sau khi nhận được hồ sơ, thì phía kiểm dịch sẽ đóng dấu xác nhận lên hồ sơ và trả lại giấy đăng ký mà doanh nghiệp đã đăng ký ở trên và trả lại cho phía doanh nghiệp.

Bước 4. Mở tờ khai nhập khẩu và lấy mẫu kiểm dịch

Mở tờ khai nhập khẩu thì trong bộ hồ sơ tờ khai nhập khẩu bình thường thì có thêm giấy đăng ký kiểm dịch và có thêm công văn xin cắt seal để lấy mẫu kiểm dịch thực vật.

Khi được hải quan chấp nhận thì sẽ liên hệ với cán bộ kiểm dịch để tiến hành lấy mẫu kiểm dịch tại cảng.

Sau khi lấy mẫu xong thì phía Chi cục kiểm dịch thực vật sẽ gửi lại một giấy chứng nhận doanh nghiệp đã đăng ký kiểm dịch thực vật tại chi cục (bổ sung giấy này cho Hải quan cùng với chứng thư sau này)

Doanh nghiệp có thể nộp công văn xin mang hàng về bảo quản trong thời gian chờ đợi ra chứng thư chứng xác nhận chất lượng từ Trung tâm kiểm định.

Bước 5. Lấy chứng thư và bổ sung chứng thư cho các cơ quan liên quan.

Sau khi có kết quả đạt chất lượng từ phía Trung tâm chứng nhận thì sẽ tiến hành bổ sung chứng thư cho Chi cục kiểm dịch thực vật, bổ sung cho cơ quan hải quan.

Cán bộ Hải quan sẽ căn cứ theo giấy chứng nhận phía Trung tâm kiểm định để tiến hành thông quan hoặc yêu cầu tái xuất lô hàng.

Trên đây là các bước thực hiện thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật bao gồm kiểm dịch thực vật và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi.

Chúng tôi dựa trên kinh nghiệm làm hàng thực tế để viết lên bài viết trên, chúng tôi rất chờ mong những phản hồi đóng góp ý kiến, yêu cầu tư vấn dịch vụ từ quý công ty.

Author: goodwills

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second