Thursday - 13/04/2023 06:51

PROCEDURES FOR IMPORTING BARRIER, SECURITY CONTROL EQUIPMENT

Import procedures for barriers and security control equipment are the first concerns of importers when importing this item into Vietnam. Barrie is divided into two types: automatic barrier and normal or semi-automatic barrier. Currently, this device is imported a lot from China to Vietnam, you can see the freight rates by following the attached link and for Europe - Vietnam routes.

Thủ tục nhập khẩu barrier, thiết bị kiểm soát an ninh là những điều quan tâm đầu tiên của các nhà nhập khẩu khi nhập khẩu mặt hàng này vào Việt nam. Barrie được chia làm hai loại đó là barrier tự động và barrie thường hoặc bán tự động. Hiện tại thiết bị này được nhập khẩu rất nhiều từ Trung Quốc về Việt Nam, quý vị có thể xem giá cước vận chuyển theo link đính kèm và cho các tuyến Châu Âu – Việt Nam

ny1

Thủ tục nhập khẩu barrier tự động và thủ tục nhập khẩu barrier không tự động (hàng rào barrier) không có gì khác biệt nhau, khi tiến hàng nhập khẩu cần lưu ý những điều sau:

Mã hs barrier thiết bị kiểm soát an ninh

Mã hs barrier thường không tự động: 73089099, 83024999

Mã hs barrier tự động: 84798939, 86080090

Quý vị có thể chọn những mã hs ở trên để áp dụng chính xác cho mặt hàng của mình

Thuế nhập khẩu barrier thiết bị kiểm soát an ninh

Thuế nhập khẩu barrier phụ thuộc vào mã hs mà quý vị đã áp vào mặt hàng. Door to Door Việt  sẽ làm rõ thuế nhập khẩu cho 4 mã hs mà Door to Door Việt đã nêu ở trên .

Biểu thuế nhập khẩu năm 2020

Mã hs barrier thường không tự động: 73089099

 • Thuế NK ưu đãi: 10%
 • Thuế nhập khẩu có form E, D, AJ, VJ, AK: 0%
 • Thuế GTGT: 10%

Mã hs barrier thường không tự động: 83024999

 • Thuế NK ưu đãi: 30%
 • Thuế nhập khẩu có form E, D, AJ, VJ: 0%
 • Thuế GTGT: 10%

Mã hs barrier tự động: 84798939

 • Thuế NK ưu đãi: 0%
 • Thuế nhập khẩu có form E, D, AJ, VJ, AK: 0%
 • Thuế GTGT: 10%

Mã hs barrier tự động: 86080090

 • Thuế NK ưu đãi: 0%
 • Thuế nhập khẩu có form E, D, AJ, VJ, AK: 0%
 • Thuế GTGT: 10%

Chính sách nhập khẩu barrier thiết bị kiểm soát an ninh

Đây là điểm cần quan tâm trong thủ tục nhập khẩu barrier Mặt hàng barrier mới không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013. Và cũng không thuộc vào danh mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện. 

Hồ sơ nhập khẩu barrier thiết bị kiểm soát an ninh

Bộ hồ sơ nhập khẩu barrier được quy định tại thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 gồm: Hợp đồng – sale contract ; hóa đơn thương mại – commercial invoice; danh sách đóng gói – packing list; các chứng từ khác nếu có (C/O; CQ, catalog …).

Quy trình nhập khẩu rèm cửa thì tiến hành như các mặt hàng thường khác quý vị có thể xem chi tiết tại link đính kèm

Trên đây là thủ tục nhập khẩu barrier thiết bị kiểm soát an ninh, Door to Door Việt rất mong nhận được góp ý từ quý vị. 

Để theo dõi những bài viết khác quý vị có thể xem trên fanpage và theo dõi fanpage để được cập nhật những bài viết mới.

Mọi đóng góp hoặc tư vấn dịch vụ vui lòng gọi về hotline hoặc hotmail của chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn mọi câu hỏi của quý vị.

Trân trọng cảm ơn !

Author: goodwills

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second